Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

Androfobia
16:52
0865 2b87 500
Reposted fromowca owca
Androfobia
16:46
1417 ee5c 500
Reposted fromowca owca
Androfobia
16:46
1429 7548 500
Reposted fromowca owca
Androfobia
16:42
8596 08bb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadivi divi
Androfobia
16:41
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi

October 26 2019

Androfobia
10:15

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

October 06 2019

Androfobia
19:55
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
Androfobia
19:50
1564 9fae 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
19:50

September 12 2019

Androfobia
20:40
7103 9bd5 500
Reposted frommiststueck miststueck viamociumpanie mociumpanie
Androfobia
20:32
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."

July 20 2019

Androfobia
21:32
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaostatni ostatni
Androfobia
21:26

May 05 2019

Androfobia
09:09
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Androfobia
09:07
9092 d43b
Androfobia
09:07
Androfobia
09:06
9725 aa0e 500
Androfobia
09:06

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Androfobia
09:03
3623 e89c 500
Androfobia
08:58
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viazimnydzienn zimnydzienn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl