Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

Androfobia
21:32
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaostatni ostatni
Androfobia
21:26

May 05 2019

Androfobia
09:09
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Androfobia
09:07
9092 d43b
Androfobia
09:07
Androfobia
09:06
9725 aa0e 500
Androfobia
09:06

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Androfobia
09:03
3623 e89c 500
Androfobia
08:58
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viazimnydzienn zimnydzienn
Androfobia
08:57
8419 d43a 500
Marta Zabłocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Androfobia
08:56
Androfobia
08:55
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viapersona-non-grata persona-non-grata
Androfobia
08:52
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
08:51
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazimnydzienn zimnydzienn
Androfobia
08:50
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Androfobia
08:50
Androfobia
08:49
Androfobia
08:48
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viazimnydzienn zimnydzienn
Androfobia
08:48
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Androfobia
08:48
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viazimnydzienn zimnydzienn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl