Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Androfobia
21:53
Androfobia
21:52
Androfobia
21:52
Androfobia
21:52
21:44
4135 a40a 350
Androfobia
21:44
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Androfobia
21:43
Androfobia
21:43
2542 dd23 350
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Androfobia
21:42
21:41
2382 94fa 350
Reposted fromdiner diner viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Androfobia
21:38

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viapikkumyy pikkumyy
21:38
Boję się, że ktoś po raz kolejny ze mnie zrezygnuję.

milosc-nas-gubi

X

(via milosc-nas-gubi)

Reposted fromkostuchna kostuchna viaalicexxx alicexxx

September 25 2017

Androfobia
09:51

September 21 2017

Androfobia
20:46
Reposted fromjasminum jasminum via100suns 100suns
Androfobia
20:41
8412 842e 350
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasapnai sapnai
Androfobia
20:39
1354 8755 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viasapnai sapnai
Androfobia
20:10
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Androfobia
20:07
2594 e4c2 350
Reposted fromohwhat ohwhat viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Androfobia
20:06
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

September 20 2017

Androfobia
12:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl