Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

Androfobia
22:52
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Androfobia
22:51
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
Androfobia
22:49
tak dużo o Tobie myślę, że chyba już zmyślam
Reposted fromsewkagold sewkagold viaExplorers Explorers
Androfobia
22:02
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
Androfobia
22:01
5811 4caa 350
Androfobia
22:01
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaExplorers Explorers
Androfobia
22:01
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Androfobia
22:01
Androfobia
22:01

April 09 2017

Androfobia
00:00

April 08 2017

Androfobia
23:59
Androfobia
23:59
23:59
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

23:58
Androfobia
23:57
Androfobia
23:53
9458 fe89 350
Androfobia
23:53
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Androfobia
23:52
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata
Androfobia
23:52
Szczypta Ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
Androfobia
23:52
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl