Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

18:58
Androfobia
18:50
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
Androfobia
18:41
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viamadadream madadream
Androfobia
18:41
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viamadadream madadream
Androfobia
18:41
Nie pozwala się przytulić, może wie to, co i ja, że jedno przytulenie może być niebezpieczne dla chorego umysłu.
— Barbara Rosiek - "ALKOHOL PROCHY I JA"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamadadream madadream

October 14 2018

Androfobia
07:55

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viaalicexxx alicexxx
Androfobia
07:54
Androfobia
07:54
Androfobia
07:51
9009 1b28 350
Reposted fromkrzysk krzysk viashitsuri shitsuri
Androfobia
07:50
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
Androfobia
07:50
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viashitsuri shitsuri
Androfobia
07:50
8826 fb79 350
Androfobia
07:49
2767 9393 350
Reposted fromknot knot viashitsuri shitsuri
Androfobia
07:47
6065 c98c 350
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaostatni ostatni
Androfobia
07:44
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
07:44
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
07:44
2867 4c34 350
Androfobia
07:43
4182 c6b8 350
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima vialekkaprzesada lekkaprzesada
Androfobia
07:43
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Androfobia
07:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl