Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

Androfobia
10:24
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
Androfobia
10:18
9974 749e 350
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Androfobia
09:14
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
09:13
4240 88ca 350
Reposted fromdreeams dreeams viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
09:13
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viasapnai sapnai
Androfobia
09:09
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy

February 20 2018

Androfobia
12:33
Androfobia
12:33
2251 fd30 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaalicexxx alicexxx
Androfobia
12:32
1542 b2f7 350
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagdziejestola gdziejestola

February 13 2018

Androfobia
22:04
Bo każda kolejna rozmowa jest powodem, żeby się w Tobie zakochać.
— app, facebook.com
Reposted fromhallon hallon viadivi divi
Androfobia
22:02
Androfobia
22:02
6284 fd48 350
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
Androfobia
22:00
5267 ff1b 350
Reposted fromabeille abeille viadivi divi
Androfobia
21:59
Kiedy ktoś przechodzi właśnie przez burzę, Twoja cicha obecność jest potężniejsza niż milion pustych słów.
— Thema Davis
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
21:59
4051 bfb5 350
Reposted fromdzulajj dzulajj viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
21:51
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
21:50
Androfobia
21:50
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viapersona-non-grata persona-non-grata

February 12 2018

Androfobia
17:07
Kiedy cię nie ma to wracam do ciebie myślami, bo jak się tylko widzimy to zwykle odrazu się zapominamy.
— "Wino, kobiety i śpiew"
Reposted fromSalute Salute
Androfobia
16:59
1840 3f5d 350
Reposted fromnutt nutt viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl