Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Androfobia
18:32

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viadychotomia dychotomia

May 23 2017

Androfobia
09:26
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
09:24
8179 2f8f 350
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viathepanda thepanda

May 19 2017

Androfobia
08:38
6879 ebb6 350
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Androfobia
08:36
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaMissMurder MissMurder

May 15 2017

Androfobia
19:53
Androfobia
19:48
8215 9ec6 350
Androfobia
19:46
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Androfobia
19:44
Androfobia
19:36
6780 10fe 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamadadream madadream
19:35
9318 6ca7 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viachleb-i-wino chleb-i-wino
Androfobia
19:35
1973 cac9 350
Androfobia
19:35
2537 355b 350
Reposted fromvintage-style vintage-style viamadadream madadream
Androfobia
19:34
Androfobia
19:33
8502 7381 350
To co kochamy ulatuje jak para...
Reposted fromsmutna smutna viamadadream madadream
Androfobia
19:32
7612 5979 350
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamadadream madadream

May 10 2017

Androfobia
18:38
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia

May 09 2017

Androfobia
21:58
21:55
Androfobia
21:55
1927 44f3 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl