Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

16:13
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viamadadream madadream
Androfobia
16:12
2693 4f22 350
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream

June 10 2018

19:22
4343 1e52 350
Reposted frombrumous brumous viamadadream madadream

May 27 2018

Androfobia
18:54
6141 6899 350
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaostatni ostatni

May 25 2018

Androfobia
18:10
8117 6e2f 350

May 23 2018

Androfobia
17:56
6748 d284 350
17:47
Poznałam wiele osób, których nie chcę znać
— (via nieistniejace-szczescie)
Androfobia
17:46
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Androfobia
17:44
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman

May 11 2018

Androfobia
19:54

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
18:48
Androfobia
18:45
Androfobia
18:44
u mnie bez zmian

March 31 2018

Androfobia
14:08
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viachleb-i-wino chleb-i-wino
Androfobia
14:01
Androfobia
13:56
8709 69b5 350
Reposted fromdobby dobby viaMissMurder MissMurder
Androfobia
13:54
0956 7c97 350
a zupa jak zawsze życiowa

March 14 2018

Androfobia
10:24
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
Androfobia
10:18
9974 749e 350
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Androfobia
09:14
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl